מדוע לא נחה דעתי וגם לא תנוח

נחה דעתי

בישראל נוהגים שופטים רבים לחתום את פסק דינם במונח הנפסד
נחה דעתי.

וכל זאת עושים השופטים המכובדים במטרה לחפות על אטימותם

שחיתות בשירות השלטון

דמוקרטיה למראית עין או סתם שחיתות